Pilot: ett certifierat företag

Pilot Begreen

Miljön i centrum för vår oro

För att ständigt förbättra vår miljöpolicy och framför allt ge trovärdighet åt den, beslutade PILOT 2006 att våra tillverkningsprocesser och distributionskanaler skall följa vedertagna certifieringar, samt miljöanpassa utformningen av våra produkter.

Alla Pilots produkter som distribueras i Europa kommer från egna fabriker. Detta ger oss möjlighet att bättre kontrollera alla stadier av produkttillverkning och därmed vår miljöpåverkan.

Våra japanska fabriker samt den europeiska tillverkningsanläggningen är ISO 14001-certifierade. Vårt miljöledningssystem (EMS) tar hänsyn till olika konsekvenser (material, risk för förorening) för att minimera vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

PILOT gör ständiga förbättringar och vi är stolta över att vi nu har EMAS-certifiering. Denna europeiska certifiering fick vi under 2012 och kommer att göra det möjligt för oss att gå vidare och hitta nya områden till förbättringar.

Läsa mer om Pilot och vårt miljöarbete.

PILOT OCH VÅRT ARBETE

När det gäller själva produkterna, så uppfyller hela vårt BEGREEN sortimentet kraven i ISO 14021. Det är ett viktigt engagemang som ger ett mervärde till produkterna i vårt BEGREEN sortimentet.

Mer spännande information