Miljöredovisning

Miljöredovisning

Respekten för miljön är en av vår tids största utmaning. Denna utmaning ledde oss till att börja arbeta kontinuerligt att minska miljöeffekterna av vår produktion och våra produkter.

Genom denna utmaning gick vi naturligtvis till oss själva i miljötänket. Vi är sedan många år i Japan och sedan mars 2006 i Europa certifierade enligt ISO 14001.

Vår strävan till ständiga förbättringar ledde till skapande av en QSE (Kvalitet, säkerhet och miljö) avdelning som uteslutande arbetar med våra miljöfrågor.

Tack vare vårt outtröttliga arbete har vi nyligen fått den mycket selektiva EMAS-certifieringen.

Se vår miljöcertifiering

Mer spännande information