Pilots filosofi

Sedan företaget grundades 1918, har Masao Wada och Ryosuke Namiki beslutat att anta fem riktlinjer för företaget.

Sansha Teiritsu

1/ Sansha Teiritsu – De tre balanserade krafterna

Den trebenta kinesiska bronsgrytan används för att representera balans i verksamheten. Varje ben är en av de tre parterna i affärsrelation, tillverkare, distributör och konsument. Om ett av de tre benen är kortare eller längre än de övriga två, kommer kokkärlet att bli obalanserat. Vi tror att om någon av dessa tre parter drabbas av en förlust eller vinst på den andras bekostnad så kan företaget inte fungera normalt och hållbart.

2/ Ukiwa Seishin – Delad glädje och sorg

Ukiwa Seishin

Anda av delad glädje och sorg, eller solidaritetsprincipen symboliseras av livbojen som kastas ut när den behövs, är vår äldsta företagssymbol.

Denna princip omfattar affärsförbindelser inom vilken stark solidaritet gör det möjligt att uppleva prövningar och glädje tillsammans i strävan efter samma mål. Företaget och dess försäljningsställen skall arbeta tillsammans i fullständig harmoni, för att garantera välstånd.

3/ Nankan Toppa – Att övervinna svårigheter

Nankan Toppa

Denna princip illustrerar sjöfararnas mod när de var tvungna att övervinna svårigheter:

  • Kaptenen låter sitt manskap ha krisövningar. Samt övervakar hela tiden faran för katastrofer => förberedelse.
  • Hela besättningen gör övermänskliga ansträngningar, lyder order och utför sina arbetsuppgifter utan att beakta sin egen risk => reaktion.

Detta måste anpassas till företagsledningen i syfte att uppnå bästa resultat.

4/ Ichinichi Ishiin – Ett steg per dag

Ichinichi Ishiin

Så, om ’piloten’ upprätthåller sina ständiga framsteg, steg för steg, så kommer hans farkost tillslut att bli snabbast. Denna princip är en symbol för vårt ordspråk "sakta men säkert".

Vi måste därför göra dagliga ansträngningar för att säkerställa att vi blir det bästa företaget. Med denna filosofi, döpte Masao Wada företagets första produkt "PILOT". Utan dessa ständiga ansträngningar till förbättring kan till och med en ledare misslyckas.

5/ Sishei Shinken – Ett genuint engagerad strategi

Ingenting är omöjligt om vi ger oss själva resurserna. För oss innebär det att hur intressant en idé eller ett projekt är, om tillvägagångssättet inte är engagerat och seriöst, kommer framgång att utebli. Det är denna osvikliga inställning som vi antar inom FoU, produktion och marknadsföring. Det är därför vi alltid ställer oss i konsumenternas ställe och upprätthåller vårt uppriktiga och engagerade förhållningssätt.

Mer spännande information