Integritetspolicy

Denna policy gäller från och med 2018-05-25

Pilot Nordic tar sitt ansvar för att skydda dina personuppgifter och följa EU-förordningarna på största allvar. Detta gäller i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad ”GDPR” [General Data Protection Regulation]) och tillämpliga nationella tilläggsbestämmelser.

Därför informerar vi dig om de principer som vi tillämpar för dina personuppgifter.

Först och främst ska du veta att vi inte ägnar oss åt storskalig behandling av uppgifter. Vår huvudsakliga verksamhet är att sälja skrivinstrument samt driva och främja vårt varumärke.

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje parter, utom till:

 • våra underleverantörer under särskilda förhållanden, när det är nödvändigt,
 • andra tredje parter, om vi har en rättslig förpliktelse att göra det.

Varken vi själva eller våra underleverantörer samlar in dina personuppgifter i avsikt att sälja dem till tredje parter, använda dem för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke eller skapa en detaljerad profil om dig.

Vår insamling och behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och baserat på någon av följande rättsliga grunder (artikel 6 i GDPR):

 • Vår insamling och behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och baserat på någon av följande rättsliga grunder (artikel 6 i GDPR):
 • Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen (till exempel, men inte begränsat till, vårt intresse av att svara på dina förfrågningar, hantera ett avtalsförhållande till dig eller förbättra våra produkter och våra webbplatser) och dina egna intressen, grundläggande rättigheter eller friheter väger inte tyngre än dessa intressen.
 • Behandlingen görs med ditt samtycke, när ett sådant samtycke krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande regler.

Vi kommer att informera dig enligt GDPR när vi samlar in dina uppgifter, om ändamålen med denna insamling och behandling, den rättsliga grunden för behandlingen, vilka som mottar dina uppgifter, hur länge behandlingen pågår samt vilka rättigheter du har med avseende på uppgifter som lämnas till oss.

När du handlar eller kommer i kontakt med Pilot Nordic, personuppgiftsansvarig:

 • kunder, som kan vara professionella eller enskilda, nuvarande eller potentiella,
 • leverantörer,
 • jobbsökande,
 • besökare på våra webbplatser.

Pilot Nordic.

Vår registrerade adress är Maskingatan 6A, 195 60 Arlandastad. Sverige.

Om du vill kontakta oss med en fråga om dataskydd som rör behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig använda e-postadressen info[at]pilotpen.se.


Vilka regler gäller för dig?

Vilka regler gäller i olika situationer?


Vilka regler gäller för dig?

Om du är en B2B-kund eller -leverantör

Som affärspartner behöver vi samla in personuppgifter som rör våra leverantörers eller kunders representanter eller kontaktpersoner.

Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss, när vi ingår ett avtalsförhållande, när du skapar ditt konto på vår webbplats eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsaktiviteter.

Insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter är nödvändiga för att sköta kontakten med dig (t.ex. för att lämna en offert), fullgöra avtalet och hålla reda på vårt affärspartnerskap, genomföra marknadsföringsaktiviteter, bekämpa bedrägerier, uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar och bestämmelser samt försvara och bedöma en laglig rättighet.

Vi kan ha följande personuppgifter:

 • Namn, tjänstetitel och kontaktinformation, t.ex. e-postadress och telefonnummer till arbetet.
 • Viss nödvändig ekonomisk information om din situation (t.ex. historik över fakturabetalningar) om du är enmansföretagare.

Dessa personuppgifter lämnas ut till Pilot Nordic, i syfte att göra affärer med ditt företag (t.ex. försäljning, leveranskedja, redovisning). De kan komma att lämnas ut till andra Pilot-enheter när så krävs, t.ex. om det lokala avtalet kan införlivas i ett europeiskt avtal med kundens eller leverantörens organisation.

Vi kommer inte att lämna ut någon information till något företag utanför Pilots partnernätverk, utom om så krävs enligt lag.

Personuppgifter som samlas in under vårt affärsförhållande kommer att bevaras under så lång tid som krävs för att fullgöra de särskilda ändamål med uppgiftsbehandlingen som beskrivs i detta dokument eller i samband med insamlingen av uppgifterna, om inte kortare eller längre lagringstider gäller enligt tillämplig lagstiftning. Vi kommer i synnerhet att bevara obligatoriska bokföringshandlingar, t.ex. fakturor, i 10 år efter det innevarande räkenskapsårets slut.

Om du är en potentiell kund eller leverantör och du gör en specifik förfrågan till oss via e-post, telefon eller kontaktformuläret på vår webbplats kan vi använda den här informationen och kontaktuppgifterna för att följa upp din förfrågan eller ordna med ett besök av någon av våra försäljningschefer.

⇑ TILLBAKA

Om du är en kund…

…och du kontaktar oss via vår e-postadress för kontakt eller ett kontaktformulär

Du kanske har någon fråga eller förfrågan och vi ger dig möjlighet att kontakta oss via vår e-postadress eller via ett kontaktformulär på vår webbplats.

Om du kontaktar oss kommer vi att hantera följande personuppgifter:

 • din titel, ditt namn,
 • din e-postadress,
 • din postadress,
 • ditt telefonnummer, om du lämnar det till oss.

Dessa personuppgifter lämnas ut till kundtjänst vid Pilot Nordic, endast i syfte att komma i kontakt med dig och svara. De kan komma att lämnas ut till andra Pilot-enheter om så krävs för att hantera din förfrågan.

Om du t.ex. kontaktar Pilot Nordic direkt kanske vi skickar din förfrågan och dina kontaktuppgifter till den berörda lokala Pilot-enheten, direkt eller via Pilot Corporation of Europe, om det är lämpligt. Det här kan t.ex. vara det lokala Pilot-företaget eller ensamåterförsäljaren i det land där du är bosatt.

Information om dig kommer endast att bevaras för att uppfylla din begäran, om inte kortare eller längre lagringstider gäller enligt lokal eller tillämplig lagstiftning. Den används inte för något annat ändamål.

…och du deltar i något av våra spel

Du kanske vill delta i något av våra tävlingsspel.

När du deltar kan vi be dig att lämna följande personuppgifter:

 • din titel, ditt namn,
 • din e-postadress,
 • din hemadress.

Dessa personuppgifter lämnas ut till marknadsföringsteamet vid Pilot Nordic och eventuella underleverantörer med ansvar för att implementera spelet och kommer endast att användas för att genomföra spelet, hantera priserna och skicka dem, uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar och bestämmelser samt försvara och bedöma en laglig rättighet.

Våra underleverantörer (specialiserade tjänsteföretag) kan t.ex. ansvara för att behandla deltagandet, genomföra dragningen, skicka priser till vinnarna ... Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till underleverantörer som är bundna av avtalsenliga skyldigheter gentemot oss i syfte att genomföra spelet. Vi säljer inte och kräver av våra underleverantörer att de inte ska sälja dina personuppgifter eller använda dem för något annat ändamål utan ditt samtycke.

Vi kan komma att använda din e-postadress för marknadsföringsändamål, men endast med ditt samtycke (se avsnittet ”om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev” för närmare förklaring).

Dina personuppgifter bevaras endast under så lång tid som krävs för att fullgöra de särskilda ändamål med uppgiftsbehandlingen som beskrivs i detta dokument, om inte kortare eller längre lagringstider gäller enligt lokal eller annan tillämplig lagstiftning.

…och du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Oavsett om det är på våra webbplatser, medan du besöker webbplatserna, när du deltar i ett spel eller i samband med köp av produkter, kanske du vill anmäla dig till vårt nyhetsbrev och få reklaminformation om våra produkter via e-post. Vi ber alltid om ditt samtycke för detta.

Vi använder aldrig din e-postadress eller andra personuppgifter för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter lämnas endast ut till marknadsföringsteamet vid Pilot Nordic och eventuella teknikleverantörer med ansvar för våra marknadsföringsaktiviteter, som är bundna av särskilda avtalsenliga skyldigheter med avseende på behandlingen av personuppgifter vi överför till dem.

Information om dig bevaras i tre år räknat från din anmälan och den här perioden kan förnyas med ditt samtycke. Du har även möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-postmeddelandet från oss.

⇑ TILLBAKA

Om du är besökare på våra webbplatser och sociala nätverk

När du besöker vår(a) webbplats(er) samlar vi inte in dina personuppgifter.

Vi använder cookies

När du besöker vår webbplats för första gången informerar vi dig om att vi använder cookies, med hjälp av en informationsbanderoll som visas överst på sidan.

Genom att fortsätta surfa på vår webbplats när den här banderollen visas samtycker du till vår användning av cookies.

Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren eller på datorn av webbläsaren. Cookies hjälper oss framför allt att ge dig bra service på vår webbplats.

Om cookies blockeras (särskilt tekniska cookies) går det kanske inte att använda våra webbplatser utan problem eller över huvud taget.

De cookies som utfärdas av vår webbplats används för följande ändamål:

 • Möjliggöra webbplatsens centrala funktion, dvs. anpassa vår webbplats presentation efter visningsinställningarna på din dator (responsiv design beroende på enhet, språk, skärmupplösning, operativsystem som används osv.). Dessa cookies används endast för att ge dig en god visning av webbplatsen och är nödvändiga.
 • Ta fram statistik över användningen och besöksvolymerna på vår webbplats i syfte att förbättra våra tjänsters prestanda, förutsatt att du godkänner det genom att fortsätta surfa på vår webbplats.
  Vi använder Google Analytics eller ett liknande analysverktyg. Den information som samlas in är aggregerad och kan inte användas för att identifiera någon individ. Mer information om Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  Om du vill välja bort att spåras av Google Analytics, och detta för alla webbplatser, ska du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Hjälpa till att spara den information som du har lämnat till vår webbplats i syfte att underlätta åtkomsten till ditt konto eller till ett spel, så att du slipper identifiera dig flera gånger under en och samma session, förutsatt att du godkänner det.
Hur hanterar du inställningar för cookies?

Du kan välja att spara cookies på datorn eller tvärtom neka dem genom att konfigurera webbläsaren. Alla webbläsare har olika konfigurationer, så i det som följer ger vi dig information så att du kan ta reda på hur du ändrar dina önskemål om cookies. Du kan även kontakta webbplatsen http://youronlinechoices.com, och följa anvisningarna på den här webbplatsen för att hjälpa dig kontrollera, tillåta eller blockera de cookies som finns på datorn.

Applikationer från tredje part

Vi kommer sannolikt att lägga in datorapplikationer från tredje parter, t.ex. Youtube, på vår webbplats. De använder cookies om du använder dem och vi har ingen kontroll över deras process, eftersom de är verksamma för sin egen räkning.

Sociala nätverk, som Facebook eller Twitter, kan normalt identifiera dig med hjälp av sin knapp, även om du inte klickade på den medan du besökte vår webbplats, och vi har inte heller någon kontroll över deras process. Vi visar dock inte aktiva sociala nätverksknappar från vår webbplats och dessa tredje parter kan inte identifiera dig när du bara besöker vår webbplats.

För mer information om cookies och de här applikationernas eller sociala nätverkens användning av dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser deras policyer och allmänna användningsvillkor.

⇑ TILLBAKA

Om du är jobbsökande

Du kanske söker ett jobb hos oss. Det kan du eventuellt göra med hjälp av vår e-postadress eller vårt kontaktformulär eller via någon av våra tjänsteleverantörer, t.ex. en jobbförmedling.

När du söker jobb sparar vi de personuppgifter som du lämnar till oss i ditt CV, till exempel:

 • ditt namn,
 • ditt foto,
 • din kontaktinformation,
 • dina kvalifikationer,
 • jobbhistorik.

All information som du lämnar under rekryteringsprocessen kommer endast att användas för berättigade intressen, i synnerhet för att behandla din ansökan, eller vid behov för att fullgöra rättsliga eller lagstadgade krav.

Vi kommer inte att dela någon information som du lämnar under rekryteringsprocessen till obehörig personal, utan informationen förvaras säkert och internt.

Vi kommer att använda de kontaktuppgifter som du lämnar till oss för att kontakta dig angående förloppet för din ansökan. Vi använder den övriga informationen från dig för att bedöma din lämplighet för den roll du har ansökt om.

Vi sparar information om dig på följande sätt:

 • Om du får jobbet bevarar vi den information som du lämnade under ansökningsprocessen i din anställningsfil under hela din anställning plus fem år efter att din anställning upphört.
 • Om du inte väljs ut för en intervju eller om intervjuprocessen inte leder vidare sparar vi inte din information. När tillstånd har uppnåtts sparar vi ditt CV i upp till två år räknat från samtyckesdagen.
⇑ TILLBAKA

Vilka regler gäller i olika situationer?

Var lagrar vi dina uppgifter?

Pilot Nordic, lagrar inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS).

Om någon av våra underleverantörer skulle behöva lagra vissa av dina personuppgifter utanför EES kommer vi att se till att vår underleverantör förbinder sig att ge samma garantier för säkerhet och samma skyddsnivå som du skulle ha inom EES (se följande frågor).

⇑ TILLBAKA

Är de skyddade?

Vi strävar efter att alltid hålla dina uppgifter konfidentiella, skyddade och säkra.

Vi ägnar stor omsorg åt att välja IP-enheter, programvaror och underleverantörer samt att förbättra våra interna processer. Vi genomför och kräver att våra underleverantörer ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter och förhindra förlust eller förstöring av eller obehörig eller olaglig åtkomst till och användning av dina uppgifter. Vi säkerställer att intern och extern personal som har tillgång till dina uppgifter är bunden av lämpliga skyldigheter rörande säkerhet och konfidentialitet.

Observera att trots de åtgärder som vi genomför så finns det ingen elektronisk överföring eller lagring av information som är 100 % säker och att vi inte kan garantera att förlust eller förstöring av eller obehörig eller olaglig åtkomst till och användning av dina uppgifter aldrig kommer att inträffa.

⇑ TILLBAKA

Hur arbetar vi med våra underleverantörer?

Vi kan behöva förmedla dina personuppgifter till våra underleverantörer.

Till exempel:

 • Om du deltar i ett spel kan vi arbeta med en byrå för att anordna spelet.
 • Om du lägger en order behöver vi lämna dina personuppgifter till transportföretaget.
 • Om du söker ett jobb via en jobbförmedling samlar förmedlingen in dina uppgifter.

En lista över dessa underleverantörer, med information om var de är belägna, kan erhållas på begäran till info[at]pilotpen.se. Vi vill behandla dig på ett just sätt och formaliserar därför avtalsförhållanden med våra underleverantörer innan vi delar din information. Vi ber dem att endast behandla dina uppgifter för de ändamål och under så lång tid som vi har bestämt. Vi ser till att personer som tillåts att behandla dina personuppgifter har förbundit sig att iaktta konfidentialitet och att de genomför tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en god säkerhetsnivå.

Vi ser till att vår underleverantör inte i sin tur anlitar underleverantörer utan vårt samtycke.

Dina uppgifter kan även komma att delas med myndigheter, institutioner, offentliga organ eller andra legitima mottagare som tillåts av gällande lagar och bestämmelser samt t.ex. för att skydda och försvara våra rättigheter.

⇑ TILLBAKA

Vilka rättigheter har du?

Som GDPR anger har du, under vissa omständigheter som definieras i gällande lagar och bestämmelser, följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som du har lämnat till oss:

 • Rätt att få information om uppgiftsbehandlingen och dess villkor.
 • Rätt till tillgång: Du kan få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av oss och i så fall kan du be om en kopia av dina personuppgifter och en kopia av de uppgifter som du har lämnat i ett maskinläsbart format.
 • Rätt till rättelse: Du kan i vissa fall be oss att ändra, uppdatera eller rätta dina uppgifter, särskilt om de är felaktiga. Om du har ett konto kan du ändra vissa av dina personuppgifter genom ditt konto.
 • Rätt till radering: Du kan be oss att radera samtliga eller delar av dina personuppgifter, under vissa rättsliga villkor.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begränsa behandlingen, t.ex. på grund av att någon information inte är korrekt, tills informationen har rättats.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan begära att vi upphör med behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte påvisar tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, friheter och rättigheter. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, däribland profilering, om beslutet har rättsverkan för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke om behandlingen gjordes på denna grund.
 • Rätt att ge instruktioner till en tredje part angående behandlingen av dina uppgifter efter din död.

Observera att utövandet av dessa rättigheter kan underkastas krav och villkor som anges i tillämpliga lagar och bestämmelser.

⇑ TILLBAKA

Vägledning angående dessa rättigheter finns på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_sv

Om du vill utöva dina rättigheter kan du när som helst meddela oss om detta via e-post till: info[at]pilotpen.se
Vi kommer att svara så fort som möjligt, och under alla omständigheter inom en månad efter att ha mottagit din begäran.
Vi kan be dig bekräfta din identitet.

Du har även rätt att inge ett klagomål om vår uppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten.

I Sverige kan du kontakta:

⇑ TILLBAKA

Mer spännande information